صابر ابر داماد شد

صابر ابر به جرگه متاهلین پیوست و داماد شد.

صابر ابر بر ازدواجش را اینگونه منتشر کرد:

****

هیچ آرزویی بهتر از این نیست و نبوده…
خوشبختی و عاقبت بخیر شدن …
خلاصه
مرا آن ده که آن به
.
مارا و همه را…
❤️❤️ظهر مرداد .
پ ن : جناب اقای خاتمی فرمودند در این مورد خاص تَکرار جایز نیست.