شهردار تهران انتخاب شد

محمدعلی نجفی به عنوان شانزدهمین شهردار تهران انتخاب شد.

محمد علی نجفی ۱۹ مرداد ۹۶ به عنوان شهردا تهران انتخاب شد.
محمد علی نجفی با کسب اکثریت آرای اعضای منتخب شورای پنجم، ۱۶ امین شهردار تهران شد.

انصراف دقیقه ۹۰ کولایی از کاندیداتوری شهرداری تهران و همچنین محسن مهرعلیزاده هم در دقایق پایانی جلسه انتخاب گزینه نهایی شهرداری تهران، از کاندیداتوری خود انصراف داد به این ترتیب محمدعلی نجفی بدون رقیب و با حداکثر آرا به عنوان شهردار تهران انتخاب شد.
نجفی پس از تشکیل شورای شهر در ۱شهریور و پس از سوگند اعضای شورای شهر، انتخاب رییس و هیات رییسه شورا و رای‌گیری رسمی در صحن علنی شورای شهر به عنوان شهردار به وزارت کشور معرفی می‌شود.