شرکت خدماتی یگانه در اصفهان

شرکت خدماتی یگانه جهت ارائه خدمات منزل ، نگهداری کودک و سالمند و تمیزکاری نیازمند نیروی با سابقه  با حقوق ۶۰۰ هزار تومان می باشد. تلفن: ۰۹۱۳۸۹۸۱۵۴۰,۰۳۱۱۲۶۴۹۰۰۳,۰۳۱۱۲۶۴۹۰۰۴ ای استخدام