شباهت عجیب یک دختر به باربی

داکوتا رز مدل ژاپنی آمریکایی که به دلیل شباهت چهره اش به باربی، معروف شده است.