سگی که شغلش مدلینگ است

سگی با نام bodhi کار مدلینگ لباس را انجام میدهد و لباس مردانه تبلیغ میکند.

سگی که در کار مدلینگ خوش درخشیده و در کارش مصصم است و به خاطر همین جدیت در کار به شهرت رسیده bodhi نام دارد.

این سگ در ازای کاری که انجام میدهد سالیانه مبلغ ۱۸۰ هزار دلار دریافت میکند.