ساعت دیدار استقلال تهران و السد قطر تغییرکرد

تغییر ساعت دیدار استقلال تهران و السد قطر

براساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا و برای سهولت تماشاگران
ساعت شروع دیدار استقلال تهران و السد قطر از ساعت ۱۹ به ۱۵ روز۱۹ بهمن ماه تغیر کرد.