زیباترین خواستگاری در سطح دنیا + تصاویر

درخواست ازدواجی که بر آسمان نوشته شود همچون پاکی آسمان ، قلب پاکی را می طلبد که گویا دختر و پسر این ماجرا هم از آن مستثنی نیستند.

خواستگاری بر روی ابرها ، نام این اقدام پسر جوان برای ابراز عشقش به دوست دخترش می باشد. او برای این علاقه شدت علاقه خود را به این دختر بفهماند ، توسط یک دود سفید ویک هواپیما در آسمان از وی خواستگاری کرد.

هر فرد نیویورکی که به آسمان نگاه می کرد کمی متعجب شده و سپس سریعا گوشی خود را در می آورد و فیلم یا عکس می گرفت. دختر مورد نظر هم از این خواستگاری شوکه و متعجب شده بود و در نهایت به وی پاسخ مثبت داد و همه ی حاضران کف و سوت زدند و خوشحالی کردند.