روژان آریامنش بازیگر خردسال در ۲۱ سالگی

روژان آریامنش دختر خردسالی که بازیگر بود الان ۲۱ ساله شده است.

روژان آریامنش در سریال هایی همچون دردسروالدین، خوش رکاب و … نق آفرینی کرده که با موهای فرفری و بلندی که داشت از جذابیت بسزایی برخوردار بود.

اکنون عکسهایی از چهره روژان آریامنش در سن ۲۱ سالگی را مشاهده خواهید کرد.