روستای عجیب در ملایر که زالو می خورند

یک پسربچه ۱۳ ساله بر اثر تنگی نفس فوت میکند که بعد از شستشو در غسالخانه، زالو از بینی وی خارج می شود