رستورانی خاص برای افرادی خاص + تصاویر

در آمستردام هلند رستوران ویژه ای تأسیس شد. ویژگی این رستوران این است که برای همه ی افرادی که در آنجا حضور خواهند داشت تنها یک میز و یک صندلی قرار داده شده است. همچنین برای آنها وسایل سرگرمی از جمله کتاب و مجلات گوناگون برای اینکه لحظه ای از فضای مجازی و تکنولوژی فاصله بگیرند ، تعبیه شده است.

آقای ون گور مدیر این رستوران هدف از ایجاد چنین فضایی را اینطور توصیف کرده است:

همه ی انسان هایی که در اطراف ما هستند ، افراد اجتماعی نیستند . آیا این افراد نباید هر از گاهی برای خود خلوتی داشته و به تفریحات خود بپردازند؟ ایده ی گشایش این رستوران همین نکته ی جالب بوده که بتوانیم به چنین افرادی هم خدمت کنیم تا احساس تنهایی نکنند.