راهکار های روزمره برای لاغری

صحیح ترین روش های لاغری در سایت ویکی.

?? به اندازه ی کافی بخوابید

?? حتما صبحانه بخورید

??رژیم های بی حساب و کتاب نگیرید

?? غذاهای فراوری شده را بکاهید

?? ورزش کردن را در اولویت بگذارید

??نوشیدنی های شیرین را کنار بگذارید

??هیچگاه وعده های اصلی غذایی را نادیده نگیرید

?? به اندازه ی کافی آب بنوشید

?? غذاهای کامل و ساده بخورید