راهکار های روزمره برای لاغری

صحیح ترین روش های لاغری در سایت ویکی.

🔅🍃 به اندازه ی کافی بخوابید

🔅🍃 حتما صبحانه بخورید

🔅🍃رژیم های بی حساب و کتاب نگیرید

🔅🍃 غذاهای فراوری شده را بکاهید

🔅🍃 ورزش کردن را در اولویت بگذارید

🔅🍃نوشیدنی های شیرین را کنار بگذارید

🔅🍃هیچگاه وعده های اصلی غذایی را نادیده نگیرید

🔅🍃 به اندازه ی کافی آب بنوشید

🔅🍃 غذاهای کامل و ساده بخورید