دهقان فداکار در بیمارستان بستری شد

ریزعلی خواجوی بیمار است.

دهقان فداکار ( ریزعلی خواجوی) به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان خاتم الانبیای میانه بستری شد.