دعوتنامه سازمان حج و زیارت عربستان به ایران

حج و زیارت

 

سازمان حج و زیارت ایران میگوید: کشور عربستان طبق روال هر ساله جهت برگزاری مراسم حج به کشور ایران دعوتنامه صادر کرده و نمایندگان ایران به زودی برای  مذاکره به این کشور خواهند رفت.