دستور رئیس جمهور در رابطه به اغتشاش گران بازداشت شده

محسن نسج همدانی معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران، از دستور اکید رئیس‌جمهور و مسئولان وزارت کشور برای عدم تکرار داستان ناخوشایند سال‌های قبل درخصوص بازداشت‌شدگان خبر داد.

محسن نسج همدانی، در پاسخ به این سوال که چه تمهیداتی مبنی بر عدم تکرار اتفاقات سال‌های گذشته درخصوص بازداشت‌شدگان اندیشیده شده است، گفت: آقای رئیس‌جمهور و همچنین مسئولان عالی وزارت کشور، دستورات اکیدی را صادر کرده‌اند تا داستان ناخوشایند سال‌های قبل تکرار نشود.

وی در پاسخ به سوالی درباره تعداد بازداشت‌شدگان تجمعات غیرقانونی روز گذشته در تهران هم اظهار داشت: مسئول اعلام رسمی آمارها و گزارش‌ها، وزارت کشور است و مسئولان وزارت کشور باید در این رابطه اظهارنظر کنند.