دزدی نرگس محمدی

نرگس محمدی با گوشی خود قسمت اول فصل سوم ستایش را فاش کرد.

نرگس محمدی بازیگر ۳۲ ساله کشورمان از نویسنده سریال ستایش دزدی کرد.

نرگس محمدی خبر دزدی خود را منتشر کرد و نوشت:

***

برای اولین بار دزدی کردم.دفتر لوح زرین بودم و ماشین نویس داشت قسمتهایی از فصل سوم ستایش را که آقای مطلبی نوشته بود رو تایپ میکرد مشتاق خواندنش بودم اما ظاهرا به سفارش نویسنده تا کامل نشده قرار است به هیچکس نسخه ای داده نشود دیگر چاره ای برایم نگذاشته بودند،تنها کاری که توانستم انجام بدهم با گوشی از صفحه اول و دوم قسمت اول عکس گرفتم…

این دو صفحه حاصل دزدی من است که با شما شریک میشوم البته نه در دزدی در خواندن آن

پ.ن:خودمونی تر بگم نمیدونم چرا حتی وقتی همین دو صفحه رو خوندم اشک بی اختیار از چشمام سرازیر  شد…