در همدلی از این جملات پرهیز کنیم

این کلمات موجب خراب شدن همدلیتان با فرد آسیب دیده میشود:
۱٫سعی کن شاد باشی
۲٫این اتفاق ها برای همه پیش میاد
۳٫حتما خیری توش هست
۴٫قوی باش، سعی کن بر خودت مسلط باشی
۵٫خیلی احساساتی شدی، این چیزها پیش میاد
۶٫فکر می کنی موقعیت تو خیلی سخته؟ به بقیه نگاه کن !
۷٫انقدر خودت را ناراحت نکن، چیز مهمی نیست
۸٫اگر من به جای تو بودم، ….. ( اگر ها ، ملامت کردن، توبیخ و نکوهش کردن)
۹٫ چرا بیشتر مراقبش نبودی ؟ ( سوالات چرایی)
۱۰٫ کاری که باید انجام بدهی، این است که … ( نصیحت کردن)