درگیری شدید دقایق آخر دربی

زد و خورد پایان بازی دربی

زد و خورد شدید مهدی رحمتی و جلال حسینی تا گل اخر بازی . این موضوع در نهایت به اخراج دروازه‌بان استقلال از زمین منجر شد. سید مجید حسینی بجای رحمتی  دروازه‌بان شد.