دانلود رایگان مجموعه ای کامل از سخنرانی های دکتر انوشه

دانلود با لینک مستقیم + لینک کمکی

 

دانلود رایگان مجموعه ای کامل از سخنرانی های دکتر انوشه

 

دانلود رایگان مجموعه ای کامل از سخنرانی های دکتر انوشه ، با لینک مستقیم و کیفیت مناسب ، دکتر انوشه روانشناس معروفی می باشد که بیشتر به خاطر سخنرانی هایش در رابطه با جوانان در دانشگاه های ایران شهرت دارد. ایشان در سخنرانی هایش بیشتر به موضوعاتی می پردازد که کمتر کسی در قالب یک سخنرانی در رابطه با روابط جوانان به آن می پردازد.

 

 

 

 

 دانشگاه کاشان :  لینک مستقیم  |  لینک کمکی ۱  |  لینک کمکی ۲

 دانشگاه یزد :  لینک مستقیم  |  لینک کمکی ۱  |  لینک کمکی ۲

 درباره اعتیاد :  لینک مستقیم  |  لینک کمکی ۱  |  لینک کمکی ۲

 روابط دختران و پسران :  لینک مستقیم  |  لینک کمکی ۱  |  لینک کمکی ۲

 سبک زندگی امروزی :  لینک مستقیم  |  لینک کمکی ۱  |  لینک کمکی ۲

 تفاوت میان دختران و پسران :  لینک مستقیم  |  لینک کمکی ۱  |  لینک کمکی ۲