داستان مرگ عجیب مار پینتون + تصاویر

مار عزیز گفتیم غذا بخور اما اندازه دهنت غذا بخور و در حدی که بتونی هضمش کنی!!!

مار پینتون از مارهای بزرگ و قوی در نیجریه است. این مار استراتژی خاصی برای خوردن طعمه هایش دارد. اول آنها را می گیرد بعد کم کم آنها را ضعیف و ضعیف ، ضعیف تر می کند ( از طریق آرواره ها و خفه  کردن طعمه) و سپس آن را می خورد. این بار هم وارد فضایی شد و همین بلا را بر سر سگ نگهبان بیچاره آورد ، اما برای اینکه سریع از محدوده خارج شود وارد سوراخی شد که در آن گیر کرد و همانجا هم مرد. میگن موش تو سوراخ نمیرفت جارو به دنبش می بست حکایت همین ماره. علت بزرگی شکمش هم به این خاطر بوده که هنوز غذایش هضم نشده بود.