خونریزی غیر طبیعی رحم

خونریزی در هر یک از حالت‌های زیر غیر طبیعی است:
⭕️خونریزی بین دو قاعدگی
⭕️خونریزی بعد از ارتباط جنسی
⭕️لکه خونی در هر زمان از چرخه قاعدگی
⭕️خونریزی شدید یا خونریزی برای روزهای بیشتری از حالت طبیعی
⭕️خونریزی بعد از یائسگی

⚜چرخه قاعدگی طولانی‌تر از ۴۵ روز و کوتاه‌تر از ۲۱ روز غیر طبیعی است.
⚜همچنین نبود عادت ماهانه برای ۳ تا ۶ ماه (آمنوره) غیر طبیعی می‌باشد.