خواص آجیل

۶نوع آجیل برای دفع۶نوع بیماری
↩️ گردو:دشمن التهاب
↩️ بادام:مفید برای روده
↩️ بادام زمینی:بهبود حافظه
↩️ پسته:بهبود خلق و خو
↩️ فندق:کنترل دیابت
↩️ کشمش:کاهنده علائم افسردگی