خبر حذف تلگرام تکذیب شد

خرید شبکه جدید و حذف تلگرام خبریست که صحت ندارد.

وزارت ارتباطات کشور اعلام کرد:
?مذاکره با یک سرویس پیام رسان خارجی و پرداخت مبلغ ٨٠ میلیارد تومان به آن شرکت در ازای انتقال سرور به ایران و سپس مسدود سازی تلگرام صحت ندارد.
?سیاست حمایتی دولت از پیام رسان های بومی شفاف و برای همه یکسان بوده است.