خاطرات زنی که قربانی “جهاد نکاح” شد

یکی از زنان سوری که قربانی “جهاد نکاح” شده در مصاحبه با مجله “کانترپانچ” گفت: تروریست‌هائی که سر و روی خود را پوشانده بودند و پیدا بود که از خارج به سوریه آمده اند، زنان را به نوبت به عقد در می‌آوردند و “عده” طلاق را که یک حکم شرعی است رعایت نمی‌کردند. این زن [...]