حکم مراجع تقلید در خصوص عمل بینی !!!

سوالی که شاید برای خیلی از افراد پیش آمده باشد این است که آیا دست بردن به خلقت خدا و عمل کردن بینی کاری حرام است یا خیر؟  

 

آیت الله سیستانی و گلپایگانی خیلی کوتاه در این خصوص گفتند که چون برای بدن ضرری ندارد پس مانعی برای انجام آن هم نیست.

اما آیت الله مکارم شیرازی و هادوی تهرانی در پیرو و تکمیل مراجع تقلید دیگر اینطور بیان کردند : اگر برای بدن ضرر نداشته و همچنین موجب این نشود که پزشک یا بیمار و یا شخص دیگری به وسیله آن لمسی انجام داده و منجربه فساد نشود مانعی وجود ندارد و حرام نیست ، اما در غیر این صورت حرام است.