حکم فیفا علیه طارمی و پرسپولیس

فیفا نتیجه شکایت باشگاه ریزه اسپور از مهدی طارمی و باشگاه پرسپولیس را صادر کرد.

متن ترجمه شده حکم فیفا علیه طارمی و باشگاه پرسپولیس به شرح زیر است:

۱-شکایت شاکی،باشگاه ریزاسپوره ترکیه پذیرفته شده است.

۲-متشاکی اول،مهدی طارمی،باید در زمان ۳۰ روز پس از ابلاغ این حکم ،به دلیل شکستن قرارداد مبلغ ۷۸۹۵۰۰ هزار یورو به شاکی پرونده باشگاه ریزه اسپور بپردازد.

۳-متشاکی دوم،باشگاه فوتبال پرسپولیس،باشگاه پرسپولیس به صورت جدی در پرداخت این قرضه به صورت مشترک مسئولیت دارد.

۴-در صورت تعلل در پرداخت مبلغ اعلام شده در بند دو به این مبلغ یک بهره ۵ درصدی تعلق خواهد گرفت و این مساله به کمیته انضباطی فیفا ارجاع خواهد شد تا تصمیمات لازم درباره ان اعمال شود.

۵-باشگاه ریزه شاکی پرونده باید به سرعت شماره حسابی را به متشاکی اول یا دوم،مهدی طارمی و باشگاه پرسپولیس اعلام کند تا آنها وجه مورد نظر را به آن حساب واریز کنند و کمیته حل اختلاف فیفا باید از پرداخت این جریمه مطلع باشد.

۶-محرومیت ۴ ماهه از بازی های بین المللی به متشاکی ۱ اعلام میشود.این محرومیت شامل بازی های ملی و باشگاهی است و به سرعت اعمال خواهد شد

۷-باشگاه پرسپولیس نیز از نقل و انتقالات در دو پنجره آتی نقل و انتقالات محروم است.

۸-سایر موارد مطرح شده توسط شاکی مورد قبول قرار نگرفت.در این میان امکان اعتراض به دادگاه عالی ورزش امری متداول در احکام است و باشگاه پرسپولیس و مهدی طارمی میتوانند در خصوص رای صادره اعتراض کنند.