حمام رفتن در ایام قاعدگی چہ مضراتی دارد؟

ضررهای حمام رفتن در دوران عادت ماهیانه در این مطلب آورده شده است.

🔴تنبلی تخمدان
🔴درد قاعدگی دردپا
🔴نامنظم شدن قاعدگی
🔴ایجاد کیست تخمدان
🔴بستہ شدن لوله های رحم
🔴عفونت زنانگی وترشحات بدبو