حضور معلم با لباس عروس در کلاس درس + تصاویر

این معلم ۲۵ ساله به نام فائزه عبادی معلم کلاس اول است. او در روز عروسی خود با لباس عروسی در مدرسه حاضر شد و به دانش آموزان خود که قیافه ای عجیب به خود گرفته بودند درس آن روز را مثل روزهای قبل آموزش داد.

او دلیل این کارش را وظیفه شناسی و عشق و تعهد به کارش عنوان کرد و اظهار داشت که انسان در هر شرایطی که باشد حتی با لباس عروس باید به وظیفه ای که بر دوش اوست عمل کند.

دانش آموزان از این حرکت معلم خود بسیار خوشحال شدند و متوجه شدند که چقدر برای او اهمیت دارند.