حرم امام حسین در روزهای شعبان

السلام الیک یا ابا عبدالله الحسین