حاج صفی و شجاعی رژیم صهیونیستی را شاد کردند

حرکت دشمن شاد کن دو پا به توپ که حاج صفی و شجاعی آن را رغم زدند.

حساب رسمی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به حضور حاج صفی و شجاعی در بازی مقابل نماینده رژیم اشغالگر قدس نوشت:

آفرین به شجاعی و حاج‌صفی که تابوی مسابقه ندادن با ورزشکاران اسرائیلی را شکستند.