جنجال دونالد ترامپ و کارت تبریک کریسمسش + تصاویر

دونالت ترامپ با کارت تبریک ساده ی خود توجه همگان را جلب کرد. این مرد که بر اساس شواهد ، همیشه به تجمل گرایی و زرق و برق توجه ویژه ای داشت ، این بار رفتار متفاوتی از خود نشان داد. کارت تبریک برای کریسمس که می توانست تجملی تر باشد ، اما به سلیقه ی ترامپ به صورت ساده طراحی شد.

در این کارت تبریک خبری از نشان همگی ترامپ وجود ندارد و بسیار ساده می باشد. اما با این کار خود توجه خیلی از رسانه ها را به کارت تبریک کریسمسش جلب کرد.