جزئیات اتهام یک قتل توسط حمید صفت

مشاور حقوقی «حمید صفت»: اعترافی به قتل صورت نگرفته و حمید صفت تنها به درگیری فیزیکی اعتراف کرده است.

مشاور حقوقی «حمید صفت» خواننده موسیقی رپ گفت:

روز بیست چهارم مرداد ماه درگیری در منزل پدرخوانده حمید صفت اتفاق می افتد با ورود همسایه ها به منزل نهایتاً با وساطت آنها درگیری خاتمه پیدا می کند و آقای صفت به همراه مادرشان از منزل خارج می شوند و بعد از آن هم همسایه ها تا مدتی در منزل می مانند.

پس از ساعتی از وقوع این درگیری، ناپدری ایشان خودشان به بیمارستان مراجعه می کنند و مورد مراقبت قرار می گیرند و نهایتا هم در همان بیمارستان فوت می کنند.

این به این معنی است که در لحظه درگیری ضربه ای به ایشان وارد نشده که احیاناً منجر به در دم جان دادن ایشان شده باشد.

اعترافی به قتل صورت نگرفته و حمید صفت تنها به درگیری فیزیکی اعتراف کرده است؛آقای صفت قویاً در جلسه امروز گفته اند که ضربه ای به سر وارد نکرده اند.

خواهش می کنم رسانه ها اجازه دهند مراحل دادگاه در آرامش طی شود. قطعا تلاش قوه قضاییه هم در راستای تحقق واقعیت خواهد بود.