جدیدترین و وحشتناک ترین تبیه توسط معلم بی رحم + تصاویر

این اتفاق تلخ برای دانش آموز کلاس اولی به نام نیما اکرمی در روستای شوتاور شهر قلعه رئیسی رخ داد. دوره ی تنبیه بدنی دانش آموزان تمام شده و دیگر جواب نمی دهد ، اما گویی برخی از معلمان عزیز هنوز در همان زمان باقی مانده اند و بهترین روش تنبیه را تبیه بدنی می دانند.

معلم چاروسایی برای تنبیه دانش آموزان از روش کتک زدن و خط کش آهنی داغ استفاده میکرد. اما این بار در تنبیه خود زیاده روی کرد و پس از کتک زدن چند تن از دانش آموزان نوبت به نیما اکرمی که رسید علاوه بر کتک خط کش آهنی داغی را در دستانش قرار داد و او را مجبور کرد تا ۳ یا ۴ دقیقه آن را نگه دارد.

نیما پس از آنکه به خانه آمد دیگر نتوانست از آن دست استفاده کند. همین امر موجب اعتراض والدین او به اداره آموزش و پرورش و رسانه ای شدن این موضوع شد.

دلیل چنین تبیه وحشتناکی بد خطی و اشتباه نوشتن یک کلمه بود.