جدیدترین عکس لیلا بلوکات در ایتالیا

لیلا بلوکات یکی از جدیدترین عکسهایش در شهر پیزای ایتالیا را منتشر کرد.

لیلا بلوکات در کنار کلیسای جامع Piazza del Duomo در شهر پیزا ایتالیا