جدیدترین عکسهای روناک یونسی و پسر تازه متولد شده اش

پست بسیار جالب روناک یونسی برای فرزند دومش که دعایی مادرانه را روانه راه فرزندش،مهراز میری کرد.

روناک یونسی بازیگر ۳۶ ساله کشورمان که فرزند دومش را در کانادا به دنیا آور  اکنون پستی جالب را منتش کرده است.

روناک یونسی با انتشار عکسهایی از خود و همسرش در کنار فرزندشان صفحه خود را به روز کزد و نوشت:

***

فرزند خوبم
امروز برایت اینگونه دعاکردم!

خدایا !
بجز خودت به دیگری واگذارش نکن! تویی پروردگار او!
پس قرارده بی نیازی درنفسش ! یقین دردلش !

اخلاص درکردارش! روشنی دردیده اش! بصیرت درقلبش !
و روزى پر برکت در زندگیش. آمین

 

اینستاگرام روناک یونسی

 

روناک یونسی و مهراز

محسن میری و مهراز میری