توهین محمد حسینی به شهدای مدافع حرم

سید محمد حسینی در کانال تلگرامش با الفاظ رکیک به شهدای مدافع حرم توهین کرد.

سید محمد حسینی هفته گذشته با انتشار عکس از شهدای مدافع حرم  در کانال تلگرامش نوشت:

لقمه و نطفه ی ناسالم  ، خود را به خدا نزدیک دیدن و شهوت رسیدن به پول و قدرت …دلایلی است بر مدافع حرم بشار اسد گشتن و سر انجام شهید… شدن.. پدر سوخته گی از چهره شان میباره!