تعظیم وزیر به یک دختر در شیراز+ تصاویر

نام او مهتاب نبوی است . او بطورت مادرزادی دو دست ندارد و در انجام برخی امور با مشکل روبه رو است. او در شیراز زندگی می کند و به دلیل توانایی عجیبی که در وجود وی نهفته است برای عرض تبریک به مناسب ورود وزیر آموزش پرورش به روی صحنه رفت.

او کتابی را برداشت و بر روی صحنه نشت ، همانطور کتاب را ورق می زد و متن را برای حاضران می خواند. آنقدر زیبا این کار را انجام داد تا گریه کسانی که نظاره گر او بودند را در آورد.

او کتابش را به وزیر تقدیم کرد . دانش آشتیانی وزیر هم برای اینکه از زحمات وی تشکر کند به او تعظیم کرد. حرکتی که شاید هیچ وزیری آن را انجام ندهد.