تبلیغ همجنسگرایی توسط بهاره رهنما؟

بهاره رهنما بازیگر ۴۳ ساله کشورمان ناخواسته محکوم به تبلیغ همجنسگرایی شد.

بهاره رهنما در صحنه تئاتر به گوناه ای حاضر شد که یک پیکسل بر روی لباسش وصل شده بود که بر اساس برداشت و قضاوت برخی افراد رنگ بندی این پیکسل دقیقا به رنگ پرچم همجنسگرایان بوده و از همان ترتیب تبعیت کرده است.

اما برخی توضیحات بر غلط بودن این باور اشاره دارند.

دوستان عزیز و دلواپسان همیشه در صحنه ، قبل از هر گونه قضاوت نادرست و عجولانه کمی تحقیق کنید . پیکسلی که خانوم رهنمای عزیز به لباس خود در هنگام اجرای تاتر وصله کرده اند پیکسل ماه تولدشون که آذر هست بوده و لاغیر !