تبریک هدیه تهرانی به صعود ایران به جام جهانی

هدیه تهرانی بازیگر ۴۵ ساله کشورمان از صعود ایران به جام جهانی بسیار خوشحال شد و به ملی پوشان کشورمان تبریک گفت.

هدیه تهرانی در صفحه شخصی اش نوشت:

تبریک ، تبریک ، تبریک
امیدوارم قهرمانهاى ایران همیشه سر بلند و سلامت باشند از تلاشهایشان ، دعاى خیر بدرقه راهشان و راهشان جاودان جوانمردانه ،،، امیدوارم سمبل یوز ایرانى در حال انقراض هم با تلاش جوانمردان دیگرى در عرصه دیگر فقط سمبل باقى نمونه… با ما بمان یوز ایران “جاودان یوز پلنگان قهرمان ایران