تاثیر فوق العاده مصرف شکلات تلخ قبل از رابطه جنسی

مصرف شکلات تلخ  قبل از رابطه جنسی خیلی خوب است چون باعث…

👈افزایش ترشح هورمون شادى
👈افزایش میل جنسی
👈افزایش مدت زمان نزدیکی
👈افزایش کیفت و تعداد اسپرم