تأثیر عصبانیت بر جسم و روح شما

اگر بدانیم که عصبانیت با جسم و روح ما چه میکند شاید کمتر عصبانی شویم.
?زخم معده، وسرگیجه
? سر درد، وفلج اعضاء
? از دست دادن توده عضلانی
? لختگی خون و سکته مغزی
? بیماریهای قلبی و تنگی نفس