تأثیر عصبانیت بر جسم و روح شما

اگر بدانیم که عصبانیت با جسم و روح ما چه میکند شاید کمتر عصبانی شویم.
🔺زخم معده، وسرگیجه
🔺 سر درد، وفلج اعضاء
🔺 از دست دادن توده عضلانی
🔺 لختگی خون و سکته مغزی
🔺 بیماریهای قلبی و تنگی نفس