بوسیدن کودک چه فایده ای دارد؟

فواید بوسیدن کودک به شرح زیر است

?بوسیدن فرزند پرخاشگری او را کاهش میدهد!

?بوسیدن فرزند انرژی های اضافی او را تخلیه میکند!

?بوسیدن فرزند باعث میشود رابطه عاطفی و روانی بین فرزند و والدین تقویت شود!

?بوسیدن فرزند باعث میشود که کودک در کنار والدین احساس امنیت بیشتری بکند!

?بوسیدن فرزند اشتهای روانی و غذایی او را افزایش میدهد!

?بوسیدن فرزند یک نوع تن آرامی را برای او فراهم میکند!

?هنگام بوسیدن فرزند میتوان سفارش های لازم تربیتی و آموزشی را به او گوشزد کرد (در این موقعیت همکاری کودک بالاست).

?نکته آخر: بچه هایتان را خیلی ببوسید مخصوص‍‍اً دست های آنها و حتی پاهایشان را .دست هایشان را روی گونه تان بگذارید. چون دست مغز دوم و یک عضو کلیدی و بسیار مهم است!