به دام انداختن دختران با شیوه ای نوین + تصویر

ماجرا از شکایت یک دختر شروع شد . او به کلانتری ۱۵۷ مسعودیه در خصوص این که جوانی به وی آزار و اذیت رسانده شکایت کرد.

شرح این ماجرا از زبان دختر:

چند روز پیش ، جهت خرید بهمراه یکی از دوستانم به میدان امام حسین (ع) رفته بودیم که در آنجا جوانی لاغر اندام برای ما ایجاد مزاحمت کرد ؛ چندین بار از وی درخواست کردیم که مزاحم نشود اما این شخص هر بار با مظلوم نمایی و قسم خوردن عنوان کرد که قصد ایجاد مزاحمت ندارد ؛ نهایتا این شخص با مظلوم نمایی از من خواهش کرد تا در خصوص درخواستش در خصوص ازدواج صحبت کند و حتی برای آنکه اعتماد مرا کاملا جلب نماید ، پیشنهاد داد تا برای صحبت به محوطه یکی از اماکن متبرکه در حوالی میدان تجریش برویم

برای خرید با دوستم به بیرون رفتیم ، مشغول دیدن مغازه ها بودیم که ناگهان پسر لاغر اندامی جلوی ما را گرفت و سمج بازی در آورد. چندین بار به او گفتیم که کنار برود و مزاحم ما نشود اما او متوجه نمی شد وهمه ش می گفت که قصد مزاحمت ندارد و امر خیری در پیش است.

آنقدر گیر داد تا با گفتن این جمله ها که درخواستش ازدواج است و برای صحبت بیشتر به یکی از اماکن مذهبی در میدان تجریش برویم و . . . ، توانست اعتماد مرا جلب کند.

خلاصه رفتیم و صحبت کردیم . آنقدر با جدیت حرف می زد که هر کسی هم بود باورش می شد. بعد گفت که برای آشنایی بیشتر یک  روز قرار بگذاریم تا با مادرش هم صحبت کنم. آن روز فرا رسید و با پراید هاپ بک سبز با شیشه های دودی به سراغم آمد. در راه به بهانه گرم بودن هوا و تشنگی جلوی مغازه ای نگه داشت و آبمیوه خرید. بعد از خوردن آبمیوه سرم گیج رفت و بیهوش شدم تا چشمم را باز کردم دیدم که در فضای سبزی روی زمین قرار دارم و مردم به دورم جمع شده اند. آنقدر مرا مورد اذیت و آزار قرار داده بود که نا نداشتم از جایم بلند شوم. گویی او تمام ۱ میلیون تومان پولی که داشتم ، طلا و جواهر و مدارک شناسایی و . . . را برداشته و فرار کرده است.

بعد از این ماجرا پلیس به دنبال ماجرا رفت اما نتوانست با پیگیری هایی که کرده مثلا گشت های نامحسوس در اماکن مذهبی و . . . با توجه و به چهره ای که توسط دختر چهره نگاری شده بود و نام جعلی امیر به نتیجه برسد. سرانجام هم در بیرون و هم در داخل زندان با توجه به این ظن که شاید از بازداشتی ها بوده است به جلو پیش رفتند. و در نهایت او را بازداشت کرد . چون این پسر سایبقه دار بوده است و احتمال می رفت که برسر دختران دیگر هم این بلا را آورده باشد چهره ی واقعی او انتشار پیدا کرد که خوشبختانه شکایت های بسیاری از او شد. با توجه با اعتراف این پسر متهم برای حکم نهایی پرونده در حال بررسی می باشد.