بهترین گوشتهای چهارپایان برای برنامه غذایی کدام گوشت است؟

یکی از بهترین غذاهایی که میتوان تهیه کرده گوشت است به شرطی که در مصرف آن زیاده روی نکنیم و از مرغوب ترین آنها استفاده کنیم.

گوسفند نر
بز نر
گوسفند ماده
بز ماده
شتر
گاو
گاومیش.

بهترین گوشت گوسفند ، گوسفند جوان چاق است.

گوشت شتر میل به گوشت خوردن را ازبین میبرد.

گوشت گاو بیماری زا ست هرچه کمتر مصرف شود بهتر است اگر هم اصلا مصرف نشود عالی ست ، البته در درمان برخی بیماریهای پوستی مثل پیسی، بهک ، جذام نیز کاربرد دارد.

??گوشت حیوانات وحشی حلال مثل آهو ، گورخر ،گاووحشی با ادویه ، سرکه و خردل پخته شود تا ضررش کمتر شود.

بر خلاف نظریات امروزه ، پی گاو (چربی یا همان روغن شحم گاوی ) بسیار مفید است و فرموده اند کسی که یک لقمه پی گاو بخورد به همان اندازه از او بیماری خارج میشود.