برکات نماز اول وقت

نماز یکی از واجبات در دین اسلام و یکی از مهم ترین فرایض برای مسلمانان می باشد. این تکلیف جهت تشکر از خدا ۵ بار در طول روز باید ادا شود.  نماز شرطی برای قبولی اعمال مومنین و همچنین بعنوان ستون دین معرفی شده است.

خواندن نماز هم در دنیا و هم در آخرت فواید مختلفی خواهد داشت. پرثواب ترین نمازها عبارتند از : نماز شب و نافله های نمازهای واجب.

خواندن نماز در اول وقت تعیین شده فواید بسیاری هم در دنیا و هم در آخرت برای ما دارد. فواید خواندن نماز در اول وقت عبارتند از:

عمر طولانی

پاک بودن چهره

افزایش روزی

استجابت دعا
تشنه نرفتن از دنیا
آسان بودن لحظه ی مرگ و زمان جان دادن
کاهش سختی سوالات در اولین شب قبر

دسترسی به بهشت

شفاعت پیامبر