بدل اسپانیایی مایکل جکسون

آیا این مرد مایکل جکسون است؟

این پسر اسپانیایی ۲۱ ساله به علت علاقه زیادی که به مایکل جکسون داشت خود را به شدت شبیه او کرده است و شباهت زیاد باعث شد تا کاربران فضای محازی نیز به وجد بیایند.

سرخیو کورتس نام این جوان است که با استفاده از عمل جراحی خود را شبیه به مایکل جکسون کرده است.

مردم نیز از دیدن او تعجب میکنند و به یاد خواننده امریکایی میافتند.