بازداشت زن عربستانی به دلیل کشف حجاب در توییتر+ تصاویر

در عربستان صعودی زنان بدون مردان هیچ کاری نمی توانند کنند حتی نباید با مردانی غیر از مردان فامیل خود صحبت کنند. همین امر باعث شد تا تصمیمی در ذهن ملک الشهری بیوفتد و چالش حضور در خیابانهای عربستان بخصوص ریاض بدون پوشش مرسوم عربستان را راه انداخت و اولین نفر هم خودش بود که عکسش را در توییتر پخش کرد و مورد اعتراض بسیاری از افراد واقع شد. تا جایی که هشتگی به راه انداختند و خواستار اعدام این زن شدند. سپس این موضوع به پلیس امور دینی عربستان اطلاع داده شد و پلیس هم اورا بازداشت کرد. خیلی از افراد خواستار آزادی او شدند اما مورد قبول واقع نشد.