بارداری معشوقه رونالدو !

معشوقه جدید رونالدو باردار است و رونالدو در انتظار به دنیا آمدن فرزند دومش میباشد.

پس از جدایی رونالدو ایرنا شایک,که حاصل این رابطه یک پسر بود ، بعد از مدتی با دختری به نام جورجینا آشنا شد و رابطه عاطفی را با یکدیگر شروع کردند.

رونالدو پس از چندین ماه آشنایی با این دختر اسپانیایی اولین عکس خودش و جورجینا را در صفحه شخصی اش منتشر کرد.بعد از انتشار این عکس طرفداران رونالد احتمال میدهند که وی به زودی نامزدی خود را اعلام کند در ضمن آنها میگویند معشوقه رونالدو باردار است و رونالدو در انتظار پدر شدن.