این مواد غذایی را حتی یک روز بعد از تاریخ انقضا دیگر مصرف نکنید!

این مواد غذایی را حتی یک روز بعد از تاریخ انقضا دیگر مصرف نکنید چون بسیار خطرناک هستند!
?تخم مرغ
?گوشت بسته بندی شده
?سبزی آماده
?جوانه ها
?میگو
?گوشت گاو
?توت ها
?پنیرهای نرم
?مرغ