این مواد غذایی را با هم استفاده نکنید

 

خوردن همزمان ترکیبات مواد غذایی که در ذیل ذکر شده است، جداً خودداری نمایید


۱٫ خربزه بـــا عسل

۲٫ ماست بـــا هر نوع گوشت یا غذای گوشتی

۳٫ کله پاچه بـــا انگور

۴٫ پنیر بـــا بادام

۵٫ شیر بـــا میوه های تازه

۶٫ شیر بـــا تخم مرغ

۷٫ شیر بـــا مواد غذایی ترش و شور

۸٫ شیر بـــا حبوبات

۹٫ شیر بـــا ترب

۱۰٫ شیر بـــا سبزیجات خام

۱۱٫ شیر بـــا شراب خرما

۱۲٫ شیر بـــا گوشت

۱۳٫ شیر بـــا ماهی تازه

۱۴٫ تخم مرغ بـــا ماهی تازه

۱۵٫ سرکه یا انواع شور و ترشی که با سرکه ساخته می شود بـــا برنج

۱۶٫ سرکه یا انواع شور و ترشی که با سرکه ساخته می شود بـــا ماش

۱۷٫ سرکه یا انواع شور و ترشی که با سرکه ساخته می شود بـــا حلیم

۱۸٫ انار بـــا حلیم

۱۹٫ فراوردهای لبنی بـــا ترشیجات

۲۰٫ فراوردهای لبنی بـــا انواع آلو