اهمیت پوزیشن های آمیزشی در چیست؟

در رابطه های جنسی همیشه در یک وضعیتی که میشود پیش بینی کرد نباشید و سعی کنیددر هر با رابطه با پوزیشن جدید و خلاقانه وارد عمل شوید تا این رابطه برایتان لذت بخش باشد.

تغییر پوزیشن در هنگام آمیزش میتواند لذت جنسی را برای زن و شوهر بیشتر کند.
این تغییر وضعیت گاهی میتواند برای زوجین سرگرم کننده یا حتی خنده دار هم باشد.
با تجربه پوزیشن جدید، روابط جنسی شما از یکنواختی خارج شده و شما و شریک جنسیتان بیشتر تحریک شده و لذت بیشتری از آمیزش میبرید و با اشتیاق بیشتری روابط جنسی را ادامه خواهید داد
. همچنین توجه نمایید که آهنگ، سرعت و زاویه ورود آلت مرد هم به اندازه وضعیت های مختلف در روابط جنسی مهم بوده و باید به آنها هم توجه داشته باشید.

تنها به یک حالت نباید آمیزش را انجام داد . این کار هم خسته کننده است و هم خیلی لذتبخش نخواهد بود .

تغییر پوزیشن بسیار در لذت بخش بودن رابطه جنسی موثر است